Montenegro

| No Comments | No TrackBacks
Destinația verii pentru noi va fi anul acesta Muntenegru, mai exact Golful Kotor. Pentru românii amatori de concedii la Marea Adriatică Crna Gora este o opțiune atractivă - situată nu foarte departe, cu un litoral spectaculos și un teritoriu continental așijderea (canionul Tara, al doilea ca mărime din lume!). M-am decis așadar să documentez această călătorie, să aduc din concediu informații proaspete, fotografii, recomandări, parte din ele pe acest blog, parte într-un mic ebook/pdf redactat ulterior, menit să-i ajute pe alții să ia decizii legate de acest minunat colț din Balcani.
Plecăm cu mașinile pe 24 august, din Tîrgu-Mureș, și intenționăm să ieșim din țară pe la vama Moravița.

Montenegro.jpg

 
    

No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.epix.ro/cgi-bin/jurnal/mt-tb.cgi/317

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Mircea Dragoi published on August 10, 2012 12:42 PM.

Design, epix, mircea dragoi was the previous entry in this blog.

De vară is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.25