Design, epix, mircea dragoi

| 1 Comment | No TrackBacks
Cei mai multi prieteni au observat că la ora actuală activitatea mea ca designer se desfășoară în cadrul companiei Lateral. Mă simt dator să-i anunț și pe cei interesați de orice colaborare pe partea de design că deocamdată încetez orice activitate legată de piața românească. Este o decizie legată de faptul că Lateral îmi oferă platforma necesară pentru a pune în valoare potențialul meu creativ pe o piață globală. Este o oportunitate de nerefuzat. În plus, am întâlnit în cadrul Lateral o echipă de oameni (coderi și designeri) minunați, lucru care mă face și mai mândru să particip la efortul comun de a crește o companie cu greutate. Țelul pe care ni l-am propus este de a face din Lateral the best place to work at în regiune pentru designerii sau programatorii care vor să-și valorifice cu adevărat potențialul creativ. Nu doar un simplu loc de muncă dar și un mod de a-ți trăi viața lăsând urme semnificative. Un mod de valoriza optim  ceea ce creezi și construiești ca individ, dar ca parte importantă a unei echipe.


No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.epix.ro/cgi-bin/jurnal/mt-tb.cgi/316

1 Comment

Colaboratorii români din străinătate sunt considerați "piață românească"? :)

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Mircea Dragoi published on April 25, 2012 10:44 AM.

Running was the previous entry in this blog.

Montenegro is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.25