Excepţional

| 2 Comments | No TrackBacks
Trebuie să recunoaşteţi, este de necrezut, dar atât de balcanic: un europarlamentar român prins recent cu mâţa în sac într-un scandal de lobby care puţea a corupere, să vină şi să ne ţină prelegeri pe tema excepţionalismului corupţiei româneşti. (via Jo Ilie, Facebook)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.epix.ro/cgi-bin/jurnal/mt-tb.cgi/311

2 Comments

Venind dinspre Adrian Severin, nu-mi pot imagina _nimic_ (bun) care să mă mire. Absolut nimic. Îmi pare rău, zău. Prin comparație, Becali mi se pare un domn adevărat...

Corectez: Nu-mi pot imagina nimic bun din direcția aia. Nu m-ar mira/mă miră nici un fel de grozăvie.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Mircea Dragoi published on November 18, 2011 1:41 PM.

Parcarea was the previous entry in this blog.

Cafeaua redivivus is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.25