Ştiaţi că...

| 1 Comment | No TrackBacks
În Romania, pentru downloadul digital de carte TVA percepută este de 24 %, spre deosebire de cartea tipărită, care are cota redusă de TVA, adică 9%? Poate îmi explică cineva şi raţionamentul.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.epix.ro/cgi-bin/jurnal/mt-tb.cgi/309

1 Comment

Incerc eu o explicatie: o carte digitala nu da de lucru fabricilor de hartie, tipografiior si implicit intregii industrii conexe, se consuma mai putina materie prima si energie, ceea ce dpdv strict economic inseamna o pierdere care trebuie recuperata cumva.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Mircea Dragoi published on November 17, 2011 9:41 AM.

Urgenţa was the previous entry in this blog.

Parcarea is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.25